ОНЛАЈН КУРС О КОРИШЋЕЊУ EUROPASS ПЛАТФОРМЕ КАО АЛАТА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ

 In EG vesti

 

Препознајући потенцијал Europass-a као вредног алата за каријерно вођење, Euroguidance  мрежа развила је онлајн курс са циљем да се каријерним практичарима пруже практичне смернице за коришћење Europass-а у раду са различитим циљним групама и пруже техничка упутства за коришћење Europass платформе. 

Детаљније информације о овом онлајн курсу доступне су у видео-снимку информативносг вебинара који је одржан 12. јуна 2023. године у заједничкој организацији Euroguidance и Europass мреже. Видео-снимак је доступан на овом линку, а онлајн курсу можете приступити овде.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search