Конкурс за активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) за допуњено издање Приручника и допуну Базе активности КВиС

 In EG vesti

Euroguidance центар Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању са задовољством позива  наставнике  и  стручне  сараднике  основних  и  средњих  школа –  ауторе  активности  каријерног  вођења  и  саветовања  да пријаве своје активности за ново допуњено издање  Приручника  ,,Каријерно вођење и саветовање“  и  Базе  активности  КВиС. 

Циљ конкурса је препознавање и представљање наставних и ваннаставних активности КВиС које су већ успешно реализоване у школама како би наставницима били водиља у реализацији активности. Овај приступ ,,од наставника за наставнике” обезбеђује применљивост представљених активности уз уважавање специфичности школског окружења и потреба ученика у нашем образовном систему. 

На конкурс је могуће пријавити активности КВиС попут радионица, трибина, предавања и сличних активности које су аутори реализовали у склопу наставних или ваннаставних активности у својим школама. Аутори могу пријавити више активности, уколико се циљеви и исходи сваке од активности разликују. 

Како пријавити активност за базу и приручник?

Пријава активности каријерног вођења и саветовања за приручник и пратећу базу активности трајаће до 31. мaja 2023. године до краја дана, а врши се попуњавањем регистрационог формулара, на овом линку. Пријаве ће се разматрати по завршетку назначеног рока, а аутори ће након разматрања пријава добити повратну информацију о својој активности. Све пријаве које буду пристигле до 31. маја 2023. године биће узете у разматрање за  приручник базу који ће бити објављени током јесени 2023. године. 

Критеријуми за укључивање активности у базу и приручник

Све пријављене активности разматраће стручна комисија Euroguidance центра у складу са следећим критеријумима:

  • Усаглашеност са темом и облашћу КВиС – пријављена активност представља пример активности каријерног вођења и саветовања; 
  • Релевантност циљева и исхода пријављене активности; 
  • Усклађеност примењених метода и техника рада са дефинисаним циљевима и исходима; 
  • Могућност репликације примера праксе у другим срединама; 
  • Јасност и прецизност описа активности тако да омогућава другим наставницима спровођење/прилагођавање наведене активности на основу датог описа. 

Након разматрања, аутори ће добити повратну информацију и могуће сугестије за унапређивање пре објављивања, укључујући и језичка прилагођавања и сл. Све активности које након овог корака буду испуњавале напред наведене критеријуме и за које аутори доставе потребне сагласности биће објављене у бази и електронском издању Приручника. 

Уколико се утврди да је било која изјава подносиоца била неистинита Фондација Темпус задржава право да дисквалификује ту пријаву. 

Правила Конкурса за наставне и ваннаставне активности каријерног вођења и саветовања за допуњено издање приручника и базе активности КВиС можете преузети овде

Recent Posts

Start typing and press Enter to search