У БЕОГРАДУ ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНИ ДОГАЂАЈ „ТРАНЗИЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ – УЛОГА КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА“ 

 In EG vesti

У организацији Фондације Темпус,  15. и 16. септембра 2022. године у Београду је одржан ТСА догађај „Транзиције у образовању – улога каријерног вођења”.  

ТСА активности (Training and Cooperation Activities) међународне су активности (семинари, обуке, конференције, истраживања) и саставни су део Еразмус+ програма, а служе успостављању контаката и партнерстава за нове пројекте, али и размени добрих пракси између актера у различитим секторима. 

Дводневни семинар „Транзиције у образовању – улога каријерног вођења” окупио је преко 20 практичара из 10 земаља и обухватио стручна излагања и интерактивне радионице. Учесници су имали прилику да сазнају нешто више о заједничким карактеристикама, те специфичним потребама корисника у транзицијама кроз различите нивое образовања, те да поделе сопствена искуства у раду. 

Дубравка Михајловић са Одељења за андрагогију Универзитета у Београду говорила је о специфичностима и образовним потребама у контексту образовања одраслих. О каријерној зрелости и компетенцијама неопходним за доношење адекватних каријерних одлука говорила је Ива Черња Рајтер са Одељења за психологију Универзитета у Загребу, док је Адриан Опре са Одељења за психологију Универзитета у Клужу, Румунија, представио значај социо-емоционалног приступа приликом доношења одлука у периодима транзиције  кроз различите нивое образовања.  

Kроз интерактивне радионице, учесници семинара имали су прилику да се повежу са колегама каријерним практичарима из других земаља Европе и размене примере добре праксе, те да кроз групни рад сарађују на осмишљавању пројектних активности.  

Фотографије са одржаног догађаја доступне су овде.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search