Акредитована обука „Развијање активности каријерног вођења и саветовања (КВИС) у услугама социјалне заштите ” одржава се  25. новембра 2022. године у Крагујевцу

 In EG vesti

Фондација Темпус, кроз активности  ЕПАЛЕ националног тима за подршку и националног центра Euroguidance мреже, спроводи обуку за унапређење компетенција каријерних практичара којираде са особама из осетљивих група

Током једнодневне обуке полазници ће бити у прилици да сазнају више о улози активности КВиС у програмима социјалне заштите, смерницама за креирање и извођење активности у односу на потребе циљне групе, као и ресурсима доступним на европском и националном нивоу. 

Обука је фокусирана на запослене у установама/организацијама у систему социјалне заштите и акредитована je као програм обуке у области развој општих компетенција у социјалној заштити. 

Обука се одржава 25. новембра 2022. године  од 10 до 17 часова у Центру за социјални рад ”Солидарност” у Крагујевцу (ул. Светозара Марковића 43). Учешће на обуци је бесплатно, а током трајање обуке за учеснике је обезбеђено и послужење током пауза. Можете се пријавити за учешће у обуци до 20. новембра 2022. године до краја дана попуњавањем пријавног формулара који је доступан овде.  

Молимо Вас да имате у виду да ће се у случају прекобројног пријављивања водити рачуна о разноврсности установа, времену пријављивања и раније исказаном интересовању за овај семинар путем формулара за испитивање интересовања за обуке Euroguidance и ЕPALE центра. 

За додатна питања у вези са пријавом и организацијом семинара, можете да се обратите путем  имејл адресе: euroguidance@tempus.ac.rs  или телефоном 011/33 42 430 (опција 8). 

Агенда обуке ”Развијање активности каријерног вођења и саветовања (КВИС)  у услугама социјалне заштите” 

10.00-10.30  Регистрација, представљање учесника и упознавање с планом рада 

10.30-11.30 Основни појмови каријерног вођења и саветовања и ресурси на националном и европском нивоу 

11.30-12.00  Кафе пауза 

12.00-13.00 Активности каријерног вођења: представљање карактеристика различитих типова активности, однос активности КВиС и развоја вештина управљања каријером  

13.00-13.45    Пауза за послужење 

14.00-15.00 Креирање личног плана спровођења активности КВиС: индивидуални осврт на представљене/спроведене КВИС активности 

15.00-15.15  Кафе пауза 

15.15-16:15  Креирање личног плана спровођења активности КВиС: рад у групи 

16.15-17.00 Сумирање семинара и договор о праћењу рада; Евалуација  семинара  

Позивамо Вас да пратите новости у области на ЕПАЛЕ групи: Каријерно вођење и саветовање за одрасле.  Молимо Вас да имате у виду да  је неопходно да будете члан ЕПАЛЕ платформе да бисте имали приступ. Регистрација је бесплатна, а упуство можете пронаћи наовој страници. 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search