Обука је акредитована код Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким бројем 155 и носи 8 поена стручног усавршавања. Током једнодневне обукенаставници, стручни сарадници и други запослени у установи која пружа услуге образовања одраслих, имаће прилику да сазнају више о основним појмовима из  области каријерног вођења и саветовања (КВиС) и улози активности КВиС у образовним програмима за одрасле.

Related Projects

Start typing and press Enter to search