Обука је акредитована код Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким бројем 156 и носи 8 поена стручног усавршавања. Током једнодневне обуке, наставници разредне и предметне наставе, педагошки асистенти и стручни сарадници у основној школи, као и наставници у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, имаће прилику да сазнају више о појму професионалне оријентације и другим основним појмовима у овој области.

Related Projects

Start typing and press Enter to search