Конкурс за активности каријерног вођења и саветовања за допуњено издање приручника и базе активности КВиС

Euroguidance центар Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању са задовољством позива све који осмишљавају и спроводе активности каријерног вођења и саветовања – ауторе активности каријерног вођења и саветовања да пријаве своје активности за допуњено издање Приручника ,,Каријерно вођење и саветовање“ и Базе активности КВиС.

Циљ конкурса је препознавање и представљање активности КВиС које су већ успешно реализоване у школама и другим образовним установама како би наставницима и тренерима били водиља у реализацији активности.  Овај приступ ,,од практичара за практичаре” обезбеђује применљивост представљених активности уз уважавање специфичности окружења институције и потреба ученика, младих и одраслих у нашем образовном систему.

Конкурс представља наставак ранијих активности Euroguidance центра године када су расписивани конкурси за Приручнике „Каријерно вођење и саветовање – приручник за наставнике средњих школа  из 2014. и Каријерно вођење и саветовање – приручник за наставнике основних и средњих школа“ из 2019. године и пратећу Базу активности КВиС.

На конкурс је могуће пријавити активности КВиС попут радионица, трибина, предавања и сличних активности које су аутори осмислили и реализовали у склопу редовних  активности у својим организацијама. Аутори могу пријавити више активности, уколико се циљеви и исходи сваке од активности разликују.

Теме активности које се могу пријавити на Конкурс

На Конкурс је могуће пријавити активности које су намењене:

 • унапређењу вештина управљања каријером код одраслих: полазници функционалног основног образовања одраслих и одрасли старији од 30 година
 • унапређењу вештина управљања каријером код младих (узраст 15 до 30 година)
 • унапређењу вештина управљања каријером код ученика, младих и одраслих из осетљивих група
 • активностима чији је циљ подршка информисаности родитеља ученика основних и средњих школа о каријерном развоју и начинима на које могу да подрже своје дете

На конкурс је такође могуће пријавити активности за ученике основних и средњих школа које имају за циљ унапређивање вештина за управљање каријером у следећим областима:

 • самопроцена личних карактеристика и начини за њихово представљање
 • тражења и процене информација о свету рада и образовања

Како пријавити активност за базу и приручник?

Пријава активности каријерног вођења и саветовања за базу и приручник је управо отворена и трајаће до 15. јула, а врши се попуњавањем регистрационог формулара. Пријаве ће се разматрати како буду пристизале и аутори ће по редоследу пристизања пријава добијати повратну информацију о својој активности. Све пријаве које буду пристигле до среде, 15. јула 2019. године у 23:59 биће узете у разматрање за базу и Приручник који ће бити објављени током јесени 2020. године.

Услед техничких проблема са пријавом, рок за пријављивање за конкурс продужен је на 16. јул до краја дана.

Критеријуми за укључивање активности у базу и приручник

Све пријављене активности ће разматрати стручна комисија Euroguidance центра у складу са следећим критеријумима:

 • Усаглашеност са темом и облашћу КВиС – пријављена активност представља пример активности каријерног вођења и саветовања;
 • Релевантност циљева и исхода пријављене активности;
 • Усклађеност примењених метода и техника рада са дефинисаним циљевима и исходима;
 • Могућност репликације примера праксе у другим срединама;
 • Јасност и прецизност описа активности тако да омогућава другим наставницима спровођење/прилагођавање наведене активности на основу датог описа.

Након разматрања, аутори ће добити повратну информацију и могуће сугестије за унапређивање пре објављивања, укључујући и језичка прилагођавања и сл. Све активности које након овог корака буду испуњавале напред наведене критеријуме и за које аутори доставе потребне сагласности биће објављене у бази и електронском издању Приручника.

Уколико се утврди да је било која изјава подносиоца била неистинита Фондација Темпус задржава право да дисквалификује ту пријаву.

Иако ова иницијатива има за циљ пре свега подстицање размене добрих пракси међу наставницима, и као таква има некомерцијалан и нетакмичарски карактер, три активности које по мишљењу Комисије најуспешније испуњавају критеријуме ће бити свечано проглашене у склопу Годишње националне Euroguidance конференције. Сви аутори ће добити потврду о објављивању њихове активности у бази и приручнику, уз могућност да се у наредном периоду укључе у додатне активности у организацији Euroguidance центра (умрежавање, стручно усавршавање, семинари…).

Start typing and press Enter to search