Euroguidance центар у Србији организовао је осми пут Национално такмичење добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања. Ово такмичење представља део заједничких активности Euroguidance мреже у коме, поред Србије, учествују центри из Чешке, Словачке, Летоније, Мађарске и Пољске. Циљ такмичења је промовисање установа, организација и појединаца који су у претходном периоду развили нове услуге, алате или материјале, односно успешно реализовали активности каријерног вођења и саветовања и, на тај начин, допринели развоју система КВиС у целини.  На конкурс, који је био отворен од 2. јуна до 11. септембра 2023. године, пристигло  је 16 пријава. Одлуком комисије три пријаве су награђене, две пријаве су добиле признање, а три похвалницу. Комисију су чинили представници Министарства туризма и омладине, Агенције за квалификације и Београдске отворене школе, као и представници Euroguidance центара из Србије и Хрватске.   

Након прегледа и процене свих пристиглих пријава, установљено је следеће:   

Прва награда додељена је пракси под називом „Сервис за развој каријере“, организације Центар за позитиван развој деце и омладине – ЦЕПОРА из Београда. 

Друга награда додељена је пракси под називом „Менторство за свет рада”, Средње стручне школе из Крагујевца.  

Трећа награда додељена пракси под називом „Агенција за пружање консултантских/саветодавних услуга у области развијања каријере“,  Техничке школе из Бора. 

Признања су додељена праксама Форум младих коју је спровела Фондациија СОС Дечија села Србија, за континуирано јачање вештина развоја каријере младих из осетљивих група кроз повезивање са светом рада и пракси „Велико каријерно ћаскање“, коју је спровео Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду, за континуитет у реализацији активности подршке каријерном развоју студената. 

Похвалнице су додељене пракси Приручник за родитеље „Ваше дете треба да матурира”, Музичке школе „Војислав-Лале Стефановић“ из Ужица, за препознавање улоге родитеља у пружању подршке ученицима у доношењу каријерних одлука, затим пракси под називом Подкаст Из Петровог угла”, сезона: „Жене у свету СТЕМ-а“, Основне и средње школе са домом ученика „Петро Кузмјак” из Руског Крстура за иновативни приступ у оснаживању девојчица/девојака у разматрању каријерних опција и пракси под називом Дигитални ресурси за каријерно информисање ученика“ Седме београдске гимназије из Београда, за креирање дигиталног алата за каријерно информисање ученика. 

Честитамо!

Start typing and press Enter to search