Избор средње школе представља једно од важнијих питања за ученике осмог разреда основних школа. Неки ученици су одлуку о првом избору средње школе већ донели, док други још увек имају дилему по овом питању. С обзиром да број поена довољан за упис у одређену школу варира од године до године, препоручљиво је да сви  ученици размисле о неколико избору неколико средњих школа (односно, образовних профила) и рангирају приликом састављања листе жеља.

Предавање „Избор средње школе“ намењен је свим ученицима завршних разреда основних школа као подршка управо у избору и саcтављању листе жеља. 

Related Projects

Start typing and press Enter to search