Обука „Каријерно вођење и саветовање у средњoj школи” намењена је наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим у средњим школама који немају много искуства у области каријерног вођења и саветовања и желе да се упознају са овом облашћу и улогом наставника у спровођењу ових активности. Током обуке учесници могу сазнати више о модерном појму каријере и активностима каријерног вођења и саветовања које су већ успешно реализоване од стране њихових колега у школама. Обука је била акредитована и у претходном циклусу акредитације и до сада је похађало око 700 наставника и стручних сарадника из средњих школа широм Србије.

Током обуке, учесници ће, поред упознавања са свим што појам каријерног вођења и саветовања подразумева, сазнати више о корисним ресурсима за наставнике и ученике на националном и европском нивоу. Поред тога, биће представљен приручник намењен наставницима средњих школа, који садржи примере активности каријерног вођења и саветовања које се успешно реализују у средњим школама од стране њихових колега. Више информација о самом приручнику можете прочитати у посебном одељку у наставку текста.

Обука је акредитована код Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким бројем 78 и носи 8 поена стручног усавршавања. Обука траје 1 дан и учешће је бесплатно, а број места је ограничен на 30 учесника.

О ПРИРУЧНИКУ

Приручник ,,Каријерно вођење и саветовање – приручник за наставнике средњих школа” настао је као резултат сарадње националног центра Euroguidance мреже и Београдске отворене школе, а на иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Циљ овог приручника је да обједини и представи примере добре праксе који би наставницима били водиља у осмишљавању сопствених активности прилагођених конкретној ситуацији, потребама ученика и окружењу. Овај приступ ,,од наставника за наставнике” нагласак ставља на конкретне активности, пружа практичне савете за припрему наставника и, пре свега, представља оне активности које су се показале успешним у досадашњој пракси. Надамо се да ће управо због тога бити корисне наставницима и да ће моћи да их са успехом реализују у својим школама и прилагоде конкретним потребама ученика и окружења. Приручник је доступан за преузимање у целости на страници Приручник, а појединачне активности можете пронаћи у оквиру наше Базе активности.

Start typing and press Enter to search