Euroguidance центар Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању са задовољством позива наставнике и стручне сараднике основних и средњих школаауторе активности каријерног вођења и саветовања да пријаве своје активности за допуњено издање Приручника ,,Каријерно вођење и саветовање и Базе активности КВиС.

Циљ конкурса је препознавање и представљање наставних и ваннаставних активности КВиС које су већ успешно реализоване у школама како би наставницима били водиља у реализацији активности. Овај приступ ,,од наставника за наставнике” обезбеђује применљивост представљених активности уз уважавање специфичности школског окружења и потреба ученика у нашем образовном систему.

Конкурс представља наставак ранијих активности Euroguidance центра који је 2014. године  у сарадњи са Београдском отвореном школом, а на иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја објавио Приручник „Каријерно вођење и саветовање – приручник за наставнике средњих школа и пратећу Базу активности КВиС.

На конкурс је могуће пријавити активности КВиС попут радионица, трибина, предавања и сличних активности које су аутори реализовали у склопу наставних или ваннаставних активности у својим школама. Аутори могу пријавити више активности, уколико се циљеви и исходи сваке од активности разликују.

Како пријавити активност за базу и приручник?

Пријава активности каријерног вођења и саветовања за базу и приручник је управо отворена и трајаће током читавог лета, а врши се попуњавањем регистрационог формулара. Пријаве ће се разматрати како буду пристизале и аутори ће по редоследу пристизања пријава добијати повратну информацију о својој активности. Све пријаве које буду пристигле до недеље, 9. септембра 2018. године у 23:59 биће узете у разматрање за базу и приручник који ће бити објављени током јесени 2018. године.

Критеријуми за укључивање активности у базу и приручник

Све пријављене активности ће разматрати стручна комисија Euroguidance центра у складу са следећим критеријумима:

  • Усаглашеност са темом и облашћу КВиС – пријављена активност представља пример активности каријерног вођења и саветовања;
  • Релевантност циљева и исхода пријављене активности;
  • Усклађеност примењених метода и техника рада са дефинисаним циљевима и исходима;
  • Могућност репликације примера праксе у другим срединама;
  • Јасност и прецизност описа активности тако да омогућава другим наставницима спровођење/прилагођавање наведене активности на основу датог описа.

Након разматрања аутори ће добити повратну информацију и могуће сугестије за унапређивање пре објављивања, укључујући и језичка прилагођавања и сл. Све активности које након овог корака буду испуњавале напред наведене критеријуме и за које аутори доставе потребне сагласности биће објављене у бази и електронском издању Приручника.

Уколико се утврди да је било која изјава подносиоца била неистинита Фондација Темпус задржава право да дисквалификује ту пријаву.

Иако ова иницијатива има за циљ пре свега подстицање размене добрих пракси међу наставницима, и као таква има некомерцијалан и нетакмичарски карактер, три активности које по мишљењу Комисије најуспешније испуњавају критеријуме ће бити проглашене у склопу церемоније доделе награда и признања за Национално такмичење добрих пракси у области КВиС. Сви аутори ће добити потврду о објављивању њихове активности у бази и приручнику, уз могућност да се у наредном периоду укључе у додатне активности у организацији Euroguidance центра (умрежавање, стручно усавршавање, семинари…).

Правила Конкурса за наставне и ваннаставне активности каријерног вођења и саветовања за допуњено издање приручника и базе активности КВиС

Start typing and press Enter to search