Фондација Темпус је, у сарадњи са Тимом стручњака за реформу високог образовања и представницима универзитета, објавила публикацију ,,Мобилност у високом образовању – водич за институције”.

Имајући у виду могућности за размену студената и наставног особља високошколских институција путем програма Еразмус+, ова публикација има циљ да на једном месту обједини преглед домаћих и европских пракси у овој области, да подстакне размену искустава и успешних примера међу институцијама и да представи програме путем којих је могуће финансирати пројекте образовне мобилности.

Допринос Euroguidance центра се огледа пре свега у поглављу ,,Подршка студентима: Како се припремити за студенте који долазе и како припремити студенте који одлазе на мобилност”, у којем су представљени конкретни примери активности које високошколске институције могу да спроведу како би информисале студенте о програмима мобилности и припремиле их да учествују на њима. Такође, приказане су врсте подршке потребне страним студентима који бораве на мобилности и начини организације служби које ће им ту подршку пружити. На крају, истакнут је значај пружања подршке студентима након учешћа на програмима мобилности, што представља аспект вођења и саветовања који се често занемарује у организацији програма размене.

Публикацију можете бесплатно преузети са http://erasmusplus.rs/stipendije/publikacije/.

Start typing and press Enter to search