Шесто Национално Euroguidance такмичење добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања

 In EG vesti

Euroguidance центар Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању по шести пут организује Национално такмичење добрих пракси у области КВиС као део заједничких активности Euroguidance мреже које имају за циљ размену добрих пракси из ове области на европском нивоу и организује се у склопу заједничких активности Euroguidance центра Србије са Euroguidance центрима у Чешкој Републици, Словачкој, Летонији и Мађарској.

Циљ Националног такмичења је промовисање установа, организација и појединаца који су у претходном периоду развили нове услуге, алате или материјале, тј. успешно реализовали активности каријерног вођења и саветовања и на тај начин допринели развоју система КВиС у целини. За представнике организација чији примери праксе буду награђени на такмичењу предвиђене су награде у виду учешћа на студијским посетама и конференцијама. Свечано објављивање резултата конкурса одвиће се у склопу Девете националне Euroguidance конфренције „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“.

ИЗМЕНА: РОК ЗА ПРИЈАВУ ЈЕ ПРОДУЖЕН ДО ПОНЕДЕЉКА 4. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ у 23:59. Пријавни формулар је доступан овде.

Ко може да учествује?

За учешће на такмичењу се могу пријавити сва правна и физичка лица (или групе лица/тимови) са територије Републике Србије која пружају услуге каријерног вођења и саветовања (у систему образовања, запошљавања или рада са младима), укључујући основне и средње школе (или тимове за каријерно вођење у оквиру школа), центре за развој каријере, заводе и агенције за запошљавање, удружења, канцеларије за младе, послодавце, студентске, ученичке или стручне организације, организаторе услуга образовања одраслих и друге.

Шта може бити пример добре праксе у области каријерног вођења и саветовања?

На такмичење је могуће пријавити све активности, услуге, алате или публикације из области каријерног вођења и саветовања које је правно лице која се пријављује (или појединац или тим у оквиру одређеног правног лица) реализовао или развио у претходном периоду. То укључује алате и публикације за каријерно информисање, услуге каријерног саветовања, програме образовања за каријеру и сличне активности које су имале за циљ унапређење вештина управљања каријером код корисника. Могуће је пријавити примере из сектора образовања, запошљавања, рада са младима, али и других области (нпр. каријерно вођење запослених у оквиру компанија). У случају да правно лице (или појединац или тим у оквиру одређеног правног лица) пријављује активност коју је већ пријављивао и коју континуирано спроводи потребно је да се у пријави наведу иновације у односу на претходни период.

Фокус такмичења је на активностима којe су директно намењенe корисницима (за разлику од нпр. обука за каријерне практичаре) у циљу унапређења вештина управљања каријером, а не само стручних знања и вештина за одређено занимање.

Критеријуми избора примера добре праксе

Стручни жири врши избор пријављених примера пракси оцењивањем следећих аспеката:

  • Усаглашеност са темом и облашћу такмичења – пријава представља пример активности каријерног вођења и саветовања;
  • Циљеви и исходи пријављеног примера (активности, алата…);
  • Остварени резултати и корисност за кориснике;
  • Заснованост на потребама корисника;
  • Методологија;
  • Осигурање квалитета и евалуација;
  • Могућност репликације примера праксе у другим срединама.

С обзиром да се такмичење реализује у сарадњи са Euroguidance центрима из Чешке, Словачке, Мађарске и Летоније и да се награђени примери праксе представљају у заједничкој публикацији, додатно ће се вредновати истицање европске димензије – могућност реплицирања примера у другим државама Европе, инспирисаност европским праксама, коришћење европских алата и сл.

Како се пријавити?

Пријаве примера добрих пракси се подносе електронским путем попуњавањем формулара доступног овде до понедељка, 27. септембра 2021. године у 23:59.

ИЗМЕНА: РОК ЗА ПРИЈАВУ ЈЕ ПРОДУЖЕН ДО ПОНЕДЕЉКА 4. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ у 23:59. Пријавни формулар је доступан овде.

Правила конкурса за Национално Euroguidance такмичење добрих пракси у области КВиС

Recent Posts

Start typing and press Enter to search