Euroguidance и Europass центар Фондације Темпус су за период школске 2018/19, 2019/20, 2020/21 године акредитовали 5 обука стручног усавршавања на тему каријерног вођења и представљања послодавцима о којима можете прочитати више овде.

Euroguidance и Europass центар Фондације Темпус су у току ове школске године организовали укупно 8 акредитованих обука на тему каријерног вођења и саветовања (КВиС) намењених наставницима и стручним сарадницима из основних и средњих школа које је похађало 280 учесника широм Србије. Теме спроведених обука тичу се самог појма каријерног вођења и саветовања, улоге школа у овом процесу, основним врстама активности које се могу спроводити са ученицима, затим начинима на које се ове активности могу планирати дугорочно, као део активности школског тима за КВиС, као и начинима на које се конкретно активности подршке развоју вештина представљања послодавцима могу спровести са ученицима. Већина спроведених обука су једнодневне обуке које се спроводе непосредно и носе 8 поена стручног усавршавања, док је једна обука спроведена у онлајн окружењу путем платформе за учење, траје 5 недеља и носи 18 поена стручног усавршавања.

Обука „Каријерно вођење и саветовање у средњoj школи” је намењена наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим у средњим школама који немају много искуства у области каријерног вођења и саветовања и желе да се упознају са овом облашћу и улогом наставника у спровођењу ових активности. Ова обука је била акредитована и у претходном циклусу акредитације и тада је похађало око 700 наставника и стручних сарадника, а у склопу новог циклуса акредитације одржана је једна обука у фебруару 2019. године у Београду. Обука се налази се под каталошким бројем 35 у Каталогу Завода за унапређивање образовања и васпитања а више информација о њој можете пронаћи на овде.

Обука „Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање (КВиС)/професионалну оријентацију (ПО)” намењена је наставницима и стручним сарадницима са искуством у области који већ спроводе ове активности у учествују у раду тима за КВиС/ПО. Имајући у виду да је свака школа специфична у погледу својих ученика и доступних ресурса, значајан део семинара је посвећен осмишљавању опција за рад тима у односу на одлике конкретне школе. Обука је одржана 4 пута услед великог интересовања и то у Зајечару, Великом Градишту и Београду. Обука је акредитована код ЗУОВ-а под каталошким бројем 87 и носи 8 поена стручног усавршавања а више информација о њој доступно је овде.

Обука „Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања” траје 18 сати и одвија се током 5 недеља, претежно путем онлајн платформе са једним сусретом уживо. Обука је акредитована код Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким бројем 88 и носи 18 поена стручног усавршавања. Обука је у 2019. години одржана током априла и маја за преко 100 наставника и стручних сарадника из Јагодине, Ћуприје, Параћина, Зрењанина, Београда, Панчева. Више информација о овој обуци доступно је овде.

Обука „Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима” је акредитована код Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким бројем 70 и носи 8 поена стручног усавршавања. Обука је осмишљена тако да кроз интерактиван рад и размену међу учесницима унапреди компетенције наставника и стручних сарадника за припрему ученика за тржиште рада. Услед великог интересовања за ову обуку током јуна су одржане две обуке овог типа у Београду. Више информација о  овој обуци доступно је овде.


Поред наведене 4 обуке, Euroguidance и Еuropass центар Фондације Темпус акредитовали су још једну онлајн обуку „Каријерно информисање ученика и европски еuropass алати за представљање вештина и знања” која носи 12 поена и траје 5 недеља. Више о овој обуци можете прочитати на овде као и у Каталогу Завода за унапређивање образовања и васпитања а њена реализација је планирана у наредној школској години.

Euroguidance и Еuropass центар ће у склопу својих активности наставити са реализацијом поменутих семинара и у наредној школској години, учешће на њима је бесплатно, а информације о датумима и месту одржавања наредних обука можете пратити на сајтовима Euroguidance и Europass центра као и пријавом на мејлинг листу Euroguidance центра.

Start typing and press Enter to search