Обавештавамо Вас да је донета одлука о резултатима конкурса за Национално Euroguidance такмичење добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања објављеног на сајту erasmusplus.rs у току октобра месеца 2016. године. Одлуку о избору примера добре праксе донела је шесточлана комисија у следећем саставу:

 • Снежана Клашња, Министарство омладине и спорта,
 • Јеллица Ристић Ћировић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
 • Татијана Глишић Милутиновић, Завод за вредновање образовања и васпитања,
 • Миа Трцол, Euroguidance центар Хрватска,
 • Јелена Манић Радоичић, Београдска отворена школа,
 • Марко Банковић, Фондација Темпус – Euroguidance центар Србија.

На такмичење је пријављено укупно 12 примера праксе и све пријаве су испуњавале формалне услове предвиђене конкурсом. Комисија је консензусом утврдила следеће:

 1. Прва награда се додељује пријави активности ,,Реализација курса вештине управљања каријером на факултетима Универзитета у Београду” коју је поднео Универзитет у Београду;
 2. Друга награда се додељује пријави активности ,,Програм професионалне оријентације ученика са сметњама у развоју у пракси ШОСО Милан Поповић у Новом Саду” коју је поднела Школа за основно и средње образовање ,,Милан Петровић” са домом ученика из Новог Сада;
 3. Трећа награда се додељује пријави активности ,,Каријерно вођење и саветовање – Медицинска школа Ужице” коју је поднела Медицинска школа из Ужица;

Комисија је истакла да ове пријаве представљају дефинисане примере добре праксе у области каријерног вођења и саветовања, које су прилагођене и лако доступне циљним групама, изводе се континуирано и могу да послуже као инспирација и мотивација другима приликом организовања активности и услуга КВиС. За сваки од награђених примера, по један представник ће учествовати на међународним студијским посетама или конференцијма у организацији Euroguidance мреже у наредном периоду.

Пријава под називом ,,БОШ Каријера” коју је поднела Београдска отворена школа је оцењена као квалитативно другачија од осталих пријава у смислу да је алат који је пријављен сложенији и представља вид обухватније подршке корисницима и додељује јој се cпецијална награда. Чланови комисије су истакли да је квалитет ове пријаве потребно посебно истаћи и стога је прихваћен предлог да јој се додели специјална награда.

Једногласно је одлучено да се поред 4 награде доделе и посебна признања за 4 примера добре праксе, као признања за квалитет примера добре праксе у одређеним областима, и то:

 • Признање за пример добре праксе коришћења специјализованог приступа и обезбеђивања приступачности активности каријерног вођења циљној групи се додељује активности ,,Желим да радим” коју је пријавило Удружење ромских студената из Ниша;
 • Признање за пример добре праксе коришћења нових технологија у области каријерног вођења и саветовања се додељује веб алату ,,Теслин корак даље” који је пријавила Електротехничка школа ,,Никола Тесла” из Панчева;
 • Признање за пример добре праксе иновативног приступа у спровођењу активности каријерног вођења се додељује активности ,,Ревија занимања и сајам образовања” који је пријавила ОШ ,,Петар Кочић” из Инђије;
 • Признање за пример добре праксе планирања активности и рада тима за каријерно вођење и саветовање се додељује активности ,,На путу избора занимања” коју је пријавила Средња школа ,,Драгачево” из Гуче;

Једногласно је одлучено да се свим осталим пријављеним примерима доделе захвалнице за учешће на такмичењу јер по квалитету представљених активности испуњавају критеријуме за учествовање у овом такмичењу примера добре праксе.

Захваљујемо се свим пријављенима на учешћу на такмичењу.

Start typing and press Enter to search