Фондација Темпус, у склопу активности националног центра Euroguidance мреже, уз подршку Министарства просвете, наука и технолошког развоја одржала је низ активности које имају за циљ пружање подршке ученицима завршних разреда основних и средњих школа, који бирају следећи ниво школовања – средњу школу, односно факултет или високу школу.

Активности су спроведене током априла, маја и јуна онлајн путем као и просторијама Инфо центра Фондације у Београду, али и у другим градовима: Лесковац, Врање, Суботица. Истовремено, одазивали смо се и на позиве школа и омогућили ученицима неколико основних школа из Београда да у својим школама учествују на предавањима.

Више од 900 ученика завршних разреда основних и средњих школа заједно са својим наставницима и родитељима је имало прилике да током вебинара, предавања и радионица сазнају више о:

 • процесу доношења одлуке о наредном кораку у избору школовања,
 • начинима прикупљања и процене важних и релевантних информација у овом процесу,
 • начинима за доношење одлуке,
 • начинима са савладавање треме пред завршни/пријемни испит,
 • смерницама за састављање радне биографије (CV).

Ученици којима је била потребна додатна подршка имали су могућност да закажу индивидуалне консултације са психологом у просторијама Инфо Центра у Београду као и путем скајпа. Најчешћа питања ученика на консултацијама су била у вези са дилемама по питању:

 • избора образовног профила (смера) у средњој школи,
 • дефинисања критеријума за избор даљег школовања,
 • препознавања својих особина, интересовања, способности.

Поред тога што су заједно са својом децом пратили поменуте теме, родитељи су учествовали на предавању и вебинару који је био намењен искључиво њима и могли су да сазнају за које кораке у избору средње школе/студијског програма/занимања је посебно важна њихова подршка и на који начин могу да подрже своју децу у припреми завршног/пријемног испита.

Наведеним активности учесници су се прикључивали појединачно, али су и наставници организовали приступ вебинару за групе ученика и родитеља на часовима одељенског старешине и/или као додатне активности у школи.

У новој школској години очекује нас и нови програм подршке ученицима завршних разреда о коме можете благовремено сазнати пратећи објаве на сајту образовање.рс.

Распоред  одржаних активности

За ученике средњих школа
 • индивидуалне консултације – разговори – средом од 14 до 18 часова у Инфо центру (обавезно заказивање); уторком од 14 до 18 часова – путем Skype-a (обавезно заказивање);
 • 26.4.2018 вебинар од 12.30 до 13.15 часова „Шта након средње школе? Кораци у доношењу одлуке о избору студијског програма?“
 • 26.4. 2018 радионица од 14 до 17 часова радионица „Како написати добар CV?“
 • 10.5.2018 предавање од 18 до 19 часова „Шта након средње школе? Кораци у доношењу одлуке о избору студијског програма? “
 • 14.5.2018 радионица од 14 до 17 часова радионица „Како написати добар CV?“
 • 11.6.2018 предавање од 18 до 19 часова „Како савладати трему пред завршни испит/пријемни испит?“
 • 12.6.2018 радионица од 14 до 17 часова радионица „Како написати добар CV?“
 • 14.6.2018 вебинар за средњошколце у 12.30 до 13.15 часова „Како савладати трему пред пријемни испит?“
За ученике основних школа
 • 27.4.2018  вебинар од 12.30 до 13.15 часова „Како савладати трему пред завршни испит“
 • 10.5.2018 2018  вебинар од 12.30 до 13.15 часова „Избор средње школе“
 • 24.5.2018 предавање од 18 до 19 часова „Избор средње школе“
 • 11.6.2018 предавање од 18 до 19 часова „Како савладати трему пред завршни испит/пријемни испт?“
За родитеље
 • 8.5.2018 предавање од 18 до 19 часова „Како подржати дете у процесу доношења одлуке о избору занимања?“
 • 15.5.2018 вебинар од 18 часова до 18.45 часова „Како подржати дете у процесу доношења одлуке о избору занимања?“

Start typing and press Enter to search