Euroguidance центар Фондације Темпус организује две акредитоване обуке за наставнике и стручне сараднике основних и средњих школа током фебруара.

  • У понедељак, 11. фебруара 2019. године са почетком у 9:30 часова организује се једнодневна обука „Каријерно вођење и саветовање у средњој школи“ у Београду у просторијама Фондације Темпус, у улици Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке). Пријавите се за семинар путем регистрационог формулара.
  • У уторак, 26. фебруара 2019. године са почетком у 9:30 часова организује се једнодневна обука „Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију“ у Београду у просторијама Фондације Темпус, у улици Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке). Пријавите се за семинар путем регистрационог формулара.
О обуци „Каријерно вођење и саветовање у средњoj школи”

Обука је намењена наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим у средњим школама који немају много искуства у области каријерног вођења и саветовања и желе да се упознају са овом облашћу и улогом наставника у спровођењу ових активности. Током обуке учесници могу сазнати више о модерном појму каријере и активностима каријерног вођења и саветовања које су већ успешно реализоване од стране њихових колега у школама.

Обука је била акредитована и у претходном циклусу акредитације и до сада је похађало око 700 наставника и стручних сарадника из средњих школа широм Србије.

Током обуке, учесници ће, поред упознавања са свим што појам каријерног вођења и саветовања подразумева, сазнати више о корисним ресурсима за наставнике и ученике на националном и европском нивоу. Поред тога, биће представљен приручник намењен наставницима средњих школа, који садржи примере активности каријерног вођења и саветовања које се успешно реализују у средњим школама од стране њихових колега.

О обуци „Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију“

Обука је акредитована код ЗУОВа под каталошким бројем 87 и носи 8 поена стручног усавршавања. Учешће на обуци је бесплатно, а број учесника је ограничен на 30. Обука је намењена наставницима и стручним сарадницима из основних и средњих школа који се већ баве активностима КВиС и желе даље да унапређују рад школских тимова за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију.

Учествовањем на овој обуци наставници и стручни сарадници ће моћи да унапреде своје знање о вештинама које су битне за ученике да би могли да управљају својом каријером и да сазнају о начинима организације активности тима које би доприносиле развоју релевантних вештина код ученика у складу са Предлогом стандарда услуга КВиС. Имајући у виду да је свака школа специфична у погледу својих ученика и доступних ресурса, значајан део семинара је посвећен осмишљавању опција за рад тима у односу на одлике конкретне школе.

Током обуке учесници ће бити у прилици да раде на унапређењу својих досадашњих планова и програма за КВиС у кооперацији са другим учесницима и уз подршку реализатора обуке. Циљ је да учесници са обуке пођу са унапређеним плановима и програмима и опремљени конкретним техникама за даље унапређење сопственог рада. Како би се остварили постављени циљеви обуке, учесници се посебно охрабрују да понесу планове и програме КВиС/ПО из својих школа како би током обуке могли да раде на њиховом унапређењу.

У складу са исказаним интересовањима наставника,Euroguidance центар планира још обука за наредни период а више информација о месту и датуму њиховог одржавања пратите на сајту Euroguidance центра.

Start typing and press Enter to search