Објављено ново издање Приручника за наставнике основних и средњих школа „Каријерно вођење и саветовање”

Ново издање Приручника за наставнике основних и средњих школа објављено је у одељку Ресурси, а све појединачне активности могу се пронаћи пратећој у Бази активности КВиС.