Euroguidance центар је у сарадњи са Центром за образовање наставника са Филозофског факултета у Београду организовао предавање на тему каријерног вођења и саветовања у средњим школама. Предавање је одржано 21. децембра 2016. у склопу наставе на предмету Методика наставе психологије, али је предавaње било отвореног типа па су догађају присуствовали и студенти других студијских група.

Предавање је одржано са циљем информисања студената који се образују за професију предметних наставника и стручних сарадника о:

  • основним појмовима у области каријерног вођења и саветовања,
  • различитим врстама услуга и активности каријерног вођења и саветовања на националном нивоу, као и
  • организацији рада и активностима тима за каријерно вођење и саветовање у средњим школама.

Након презентације уследила је дискусија у којој су студенти са представницима Euroguidance центра разговарали о ефектима активности каријерног вођења, изазовима у погледу укључивања и сарадње са родитељима, као и о подршци ученицима који се рано усмеравају ка специфичним областима рада као што су уметност и спорт.

Као наставак ове активности Euroguidance центар ће за студенте организовати и тросатну радионицу о каријерном вођењу током које ће учесници имати прилике да сазнају више о овој теми, да кроз интерактиван рад уз подршку ЕГ тима осмишљавају активности каријерног вођења и саветовања и да се на тај начин припреме за будући рад у образовним установама. Радионица ће се реализовати почетком 2017. године, а за додатне информације о овом догађају пратите вести на сајту Euroguidance центра.

 

е-Билтен