У недељи након Euroguidance конференције, од 12. до 16. децембра 2016. године, тим ЕГ центра је одржао четири акредитована семинара „Каријерно вођење и саветовање у средњој школи“ у Крушевцу, Чачку, Новом Пазару и Зајечару. 

На овим семинарима је 95 наставника из Рашког, Расинског, Моравичког, Борског и Зајечарског округа имало прилику да се упозна са основним појмовима каријерног вођења и саветовања, разноврсним активностима које се спроводе у школама, као и да кроз групне активности развију нове услуге и активности каријерног вођења и саветовања које могу применити у својим школама. 

Сваки семинар је одликовало присуство наставника из различитих средњих школа и неколико оближњих општина, па су током ове недеље обукама обухваћене 23 школе из 10 различитих општина. Разноврсност образовних профила тих школа, различитих потреба ученика и ресурса школа веома је допринела да семинар буде место за размену примера успешно изведених активности каријерног вођења и саветовања, као и да током групног рада учесници размене идеје за креирање будућих активности.

Ове обуке су спроведене као додатак активностима у оквиру Европске недеље вештина стручног образовања и обука, којој се Euroguidance центар прикључио организацијом националне Euroguidance конференције 6. децембра. Euroguidance центар ће и у 2017. години наставити са организацијом сличних семинара, а најаве за нове семинаре ћете моћи да ускоро прочитате на нашем сајту.

 

е-Билтен