Основни циљеви Euroguidance мреже су:

 • промоција европске димензије каријерног вођења и
 • пружање квалитетних информација о каријерном вођењу и мобилности.

Такође, циљ Националног центра европске мреже за подршку каријерном вођењу је да допринесе стварању и унапређивању националних политика и пракси у области каријерног вођења и саветовања пружањем подршке и релевантних информација доносиоцима одлука, каријерним саветницима и осталим актерима у систему каријерног вођења и саветовања.

 

Активности Euroguidance центра:

 • Сарадња и умрежавање на националном и међународном нивоу како би се осигурала размена информација:
  - са свим актерима из области каријерног вођења и саветовања у Србији
  - са Euroguidance центрима у другим државама
  - другим иницијативама у вези са каријерним вођењем, мобилношћу и запошљавањем на европском нивоу
 • Прикупљање информација о методама и алатима за целоживотно каријерно вођење и саветовање и њихова размена са каријерним саветницима и стручњацима из области каријерног вођења и саветовања у Републици Србији
 • Прикупљање, објављивање и ширење квалитетних информација о образовном систему, приликама за образовање и усавршавање у Републици Србији и другим европским земљама
 • Одржавање и ажурирање Портала о образовним могућностима у Европи и других база података о образовним могућностима у Републици Србији
 • Подизање свести о могућностима за мобилност у циљу образовања и развоја каријере међу каријерним саветницима као и у широј јавности
 • Развој Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању и промоција Euroguidance мреже у Републици Србији.

е-Билтен

 • КонференцијаAктивности

  Четврта Euroguidance конференција ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” одржаће се 6. децембра 2016. године. Као и претходне, представљаће прилику за размену информација између свих актера у систему каријерног вођења и саветовања, приказаће постигнуте резултате рада у претходном периоду, али и представити планове за даљи развој и сарадњу.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6