Каријерно вођење у Француској – студијска посета 2015. 

Концепт „града занимања” (Cité des métiers) – места на којем су обједињене многе услуге од значаја за каријерно вођење и саветовање, настао је 1993. године у Француској, а затим се убрзо раширио по Италији, Немачкој, Швајцарској, Северној и Јужној Америци. Популарност тог концепта се заснива на чињеници да се услуге нуде грађанима који могу било када током радног времена центра да потраже савете у области избора занимања, иницијалног и целоживотног образовања, проналажења праксе и посла, писања биографије, припреме бизнис плана, активности које треба да предузму да би основали своје предузеће, а у назначеним терминима могу да похађају и неку од бројних радионица на ове и сличне теме. Те активности су организоване у услужним пунктовима на којима су грађанима на располагању саветници који могу да им помогну да пронађу информације које су им потребне, а могу и да их посаветују.

Центар у Паризу, који је вероватно највећи у Француској, посети више хиљада људи сваке године, око 20.000 људи похађа радионице, а обави се и око 6.000 индивидуалних разговора у трајању од 15 до 45 минута. Просечан посетилац центра има од 26 до 45 година и завршио/ла је средњу школу. Приметно је да све већи број људи има потребу да промени посао због превеликог стреса.

Тај својеврстан центар за каријерно вођење и саветовање формално води мали тим запослених из организације која пружа простор центру, а за организацију скоро свих активности задужени су партнери – организације које се баве каријерним вођењем и саветовањем међу којима је и Национална служба за запошљавање. Свака од организација шаље своје запослене који раде са грађанима на такозваним услужним пунктовима, а повремено држе и радионице. Занимљиво је да се, осим назива центра – „град занимања” (Cité des métiers), у простору центра не налазе обележја партнерских организација, нико не користи простор за своју рекламу, већ су сви саветници подређени потребама грађана. У разговору са грађанима саветници се представљају само именом и не на наводе ко им је послодавац.

Имајући у виду да грађани Француске понекад имају отпор према неким организацијама са којима су раније имали лоше искуство, тај отпор центар успешно превазилази својим приступом раду, будући да немају податак о томе из које су организације они који им помажу, а помоћ добијају у виду саветовања и информација.

 Материјалне трошкове рада центра сноси организација домаћин, а зараде запослених њихови изворни послодавци, односно партнерске организације.

Француска је годинама градила мрежу таквих центара. У случају Србије, вреди размислити о покретању таквих центара у градовима у којима има смисла размишљати о подстицајима за покретање сопственог посла и у којима постоји потреба за доквалификацијом и преквалификацијом радне снаге услед јачања привреде.

Систем признавања претходног учења у Француској и каријерно вођење

Француска је једна од држава која има развијен систем признавања претходног учења за све нивое образовања. Захтев за признавање претходног учења може да поднесе свако ко поседује одговарајуће радно искуство. Уколико се захтев одобри, тој особи се издаје диплома потпуно иста као оне које се издају на редован начин, након завршетка одређеног циклуса образовања.

Подносилац захтева мора добро да образложи свој захтев и да наведе и објасни начин на који је обављао одређене послове како би комисија могла да процени да ли поседује одговарајуће компетенције које одговарају нивоу, односно профилу или студијском програму чију би диплому подносилац желео да стекне. Неопходно је да поседује најмање три године радног искуства које је значајно за захтев који подноси. У тој фази подносиоци захтева обично користе услуге центара за каријерно вођење и саветовање будући да већини, а посебно онима који желе да стекну квалификације на нижем нивоу образовања, није лако да образложе своје радно искуство и да га повежу са одговарајућим компетенцијама. Такође им је потребна помоћ да пронађу диплому коју би желели да стекну будући да није увек лако спровести признавање претходног учења, а неке од новијих области се још увек не изучавају на одговарајући начин у образовним установама. 

О поднетом захтеву расправља комисија образовне установе која се састоји од представника те установе и послодаваца. Комисија у разговору са кандидатом настоји да провери да ли су испуњени потребни предуслови за додељивање дипломе. Могућа су три исхода: да се претходно учење призна и да се изда диплома, да се издавање дипломе услови полагањем одређених испита, за шта се кандидату даје рок, и да се захтев за признавање одбије.

Тај систем је заживео у Француској 1985. године када је било могуће поднети захтев за признавање претходног учења на основном и средњем нивоу образовања. Високо образовање је укључено у систем признавања претходног учења тек од 2002. године.

У почетку је у стручним круговима било бојазни да ће се одједном појавити велики број подносиоца захтева, али је статистика то оповргла. Више информација је доступно на званичном веб-сајту http://www.vae.gouv.fr.

 

Каријерно вођење у образовном систему Данске – студијска посета 2013. 

У организацији Euroguidance центра из Копенхагена, од 2. до 4. септембра организована је студијска посета Данској на којој су учествовали и представници Euroguidance центра Србија и Министарства омладине и спорта. Током студијске посете, 20 учесника из Португала, Хрватске, Пољске, Луксембурга и Србије имало је прилике да се упозна са образовним системом ове скандинавске државе, начину пружања услуга каријерног вођења на свим нивоима, резултатима имплементације е-вођења, као и плановима за даљи развој овог система у Данској.  

У Данском образовном систему постоје две врсте каријерних центара. 

Каријерни центри за младе пружају услуге младима до 25 година, са посебним нагласком на подршци на крају обавезног школовања за прелазак на наредни ниво образовања или укључивање на тржиште рада. Постоји укупно 51 овакав центар широм Данске. У сарадњи са школама, каријерни саветници из ових центара организују активности које су комплементарне са активностима које реализују наставници у оквиру редовних школских програма. Фокус активности је на идентификацији сопствених интересовања и вештина и развоја вештина доношења одлука у вези са наставком образовања и избором занимања. 

Регионални каријерни центри пружају своје услуге ђацима при избору факултета, као и младима ван образовног система. Ови центри пружају услуге у вези са уписом факултета, описима свих високошколских програма и могућностима за даљи развој каријере. 

е-Вођење 

Поред ових центара, од 2011. године, све се већа пажња посвећује е-вођењу (еВејледининг), сервису који свима омогућава да путем интернета, телефона, смс-а, електронске поште, друштвених мрежа или електронског „ћаскања“ са саветницима добије информације омогућностима за образовање и запошљавање, као и да добију информације о другим институцијама које пружају услуге каријерног вођења.

Национални портал 

На адреси www.ug.dk се налази национални портал за каријерно вођење који грађанима пружа: 

 • информације о образовним програмима и програмима обуке на свим нивоима, 
 • описе занимања, 
 • опис услова на тржишту рада и статистичке податке и 
 • информације о програмима који су доступни на страним језицима. 

Грађани могу направити свој лични план образовања директно на овом порталу, као и користити алате који олакшавају избор образовања и занимања. 

Вођење одраслих 

Велика пажња се поклања и целоживотном вођењу кроз 13 центара за образовање одраслих (ВЕУ центара). У овим центрима саветници пружају бесплатне услуге вођења одраслима, било да су у радном односу или незапослени. 

Образовање саветника 

Унапређење компетенција каријерних саветника је један од приоритета и стога постоји стандардизовани програм за обуку саветника на националном нивоу. Овај програм се реализује у пет високообразовних центара широм Данске и састоји се од три модула који укупно носе 60 ЕСПБ бодова. Модули од којих се овај програм састоји су: 

 • каријерно вођење и каријерни практичар (теорије и мето-дологија каријерног вођења, етика, употреба ИКТ у вођењу, практична обука и сл.); 
 • каријерно вођење и друштво (опште теорије, глобализација, услови на тржишту рада, образовни систем и сл.); 
 • каријерно вођење и појединац (теорије и приступи развоју и учењу). 

Такође, постоји и Мастер студијски програм за каријерно вођење на Универзитету Архус.

 

е-Билтен

 • КонференцијаAктивности

  Четврта Euroguidance конференција ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” одржаће се 6. децембра 2016. године. Као и претходне, представљаће прилику за размену информација између свих актера у систему каријерног вођења и саветовања, приказаће постигнуте резултате рада у претходном периоду, али и представити планове за даљи развој и сарадњу.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6