Семинар ,,Каријерно вођење и саветовање у средњој школи“

Национални центар Euroguidance – Европскe мрежe за подршку каријерном вођењу и саветовању организује циклус семинара за наставнике средњих школа ,,Каријерно вођење и саветовање у средњој школи”, акредитованог код ЗУОВ-а под редним бројем 47 у Каталогу програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/17. и 2017/18. годину. Овај семинар је до сада похађао значајан број наставника широм Србије и оценио га као важну подршку за реализацију активности каријерног вођења и саветовања у средњој школи.

Семинар је осмишљен првенствено за наставнике са мало искуства у области каријерног вођења и саветовања. Учесници ће, поред упознавања са свим што појам каријерног вођења и саветовања подразумева, сазнати више о корисним ресурсима за наставнике и ученике на националном и европском нивоу. Поред тога, биће представљен приручник намењен наставницима средњих школа, који садржи примере активности каријерног вођења и саветовања које се успешно реализују у средњим школама.

Учешће на семинару је бесплатно, а за информације о наредним локацијама одржавања семинара пратите сајт ЕГ центра. Број места је ограничен на 30 учесника.

О Приручнику

Приручник “Каријерно вођење и саветовање – приручник за наставнике средњих школа” настао је као резултат сарадње националног центра Euroguidance мреже и Београдске отворене школе, а на иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Циљ оваквог приручника је да обједини и представи примере добре праксе који би наставницима били водиља у осмишљавању сопствених активности прилагођених конкретној ситуацији, потребама ученика и окружењу. Овај приступ „од наставника за наставнике“ нагласак ставља на конкретне активности, пружа практичне савете за припрему наставника и, пре свега, представља оне активности које су се показале успешним у досадашњој пракси. Надамо се да ће управо због тога бити корисне наставницима и да ће моћи да их са успехом реализују у својим школама и прилагоде конкретним потребама ученика и окружења.

 

 

Семинар ,,Унапређење квалитета активности каријерног вођења у средњим школама: ефикасно планирање рада школског тима за КВиС“ 

Национални центар Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању Euroguidance од 2016/17. године организује и семинар за наставнике средњих школа под називом ,,Унапређење квалитета активности каријерног вођења у средњим школама: ефикасно планирање рада школског тима за КВиС”

Овај семинар је намењен наставницима који већ спроводе активности каријерног вођења и саветовања и учествују и/или координишу радом школског тима за каријерно вођење и световање. 

Учествовањем на овом семинару наставници ће моћи да усаврше своје знање о вештинама које су битне за ученике да би могли да управљају својом каријером и да сазнају о начинима организације активности тима које би доприносиле развоју релевантних вештина код ученика. Имајући у виду да је свака школа специфична у погледу својих учесника и доступних ресурса, значајан део семинара је посвећен креирању опција за рад тима у односу на одлике конкретне школе. Након целодневног рада наставници ће понети са собом унапређене досадашње планове рада, како на општем нивоу, тако и на нивоу конкретних активности. На личном нивоу наставници ће добити идеје за развој сопствених организационих вештина. 

Да бисте добили највише од семинара, позивамо вас да донесете своје планове рада и активности, како бисте током рада могли да процените шта је Вама корисно и које од понуђених идеја можете да преузмете. 

Семинар воде Ивана Вулић и Ружица Маџаревић из Националног центра Euroguidance мреже, психолози са искуством организације и извођења активности каријерног вођења и саветовања у средњим школама. 

Учешће на семинару је бесплатно, а сви учесници ће добити потврду о учешћу на семинару (напомена: семинар није акредитован код ЗУОВ-а).

е-Билтен

 • КонференцијаAктивности

  Четврта Euroguidance конференција ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” одржаће се 6. децембра 2016. године. Као и претходне, представљаће прилику за размену информација између свих актера у систему каријерног вођења и саветовања, приказаће постигнуте резултате рада у претходном периоду, али и представити планове за даљи развој и сарадњу.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6