Еuroguidance центар објављује већи број публикација посвећених каријерном вођењу, уређује више база и других онлајн ресурса. Између осталог, ЕГ центар је у претходном периоду објавио:

Преводе публикација ЕЛГПН мреже

Развој политике целоживотног вођења: европски пакет ресурса

Интегрална верзија на српском језику - Интегрална верзија на енглеском језику

Развој и спровођење политика у вези са вештинама управљања каријером (ВУК)

Кратак преглед на српском језику - Интегрална верзија на енглеском језику

Унапређење система обезбеђења квалитета и заснованости на доказима о ефектима целоживотног вођења.

Кратак преглед на српском језику - Интегрална верзија на енглеском језику

Смернице за развој политика и система целоживотног вођења: pеферентни оквир за Eвропску унију и Eвропску комисију.

Кратак преглед на српском језику - Интегрална верзија на енглеском језику

База доказа о ефектима целоживотног вођења: ВОДИЧ КРОЗ КЉУЧНЕ НАЛАЗЕ ЗА ДЕЛОТВОРНУ ПОЛИТИКУ И ПРАКСУ.

Проширени преглед на српском језику - Интегрална верзија на енглеском језику

Објављивање превода интегралних верзија публикација је у завршној фази и биће доступне на овој страници до краја 2016. године.

Приручник за наставнике средњих школа

Приручник за наставнике средњих школа „Каријерно вођење и саветовање” садржи преко 30 активности каријерног вођења и саветовања, које су осмислили наставници и стручни сарадници са циљем да њихове колеге наставници могу да их примене у раду са ученицима или да их користе као водич за осмишљавање сопствених активности прилагођених потребама и интересовањима њихових ученика. 

euroguidance.rs/resursi/prirucnik

Онлајн курс за наставнике средњих школа

Онлајн курс ,,Увод у каријерно вођење и саветовање у средњој школи” је доступан свим каријерним практичарима и могу му приступити у било ком тренутку, из било ког краја Србије.  Сами полазници курса могу одредити темпо којим ће прелазити представљене садржаје. 

euroguidance.rs/resursi/kurs 

База обрзовних могућности и стипендија

База образовних могућности obrazovanje.rs омогућава лаку претрагу акредитованих установа и програма и пружа додатне информације о доступним програмима стипендирања и мобилности, о студентским и ученичким домовима и друге значајне информације за каријерно информисање, превасходно ученика и студената.

База обрзовних могућности за стране студенте

Euroguidance центар објављује податке из базе StudyInSerbia.rs на заједничком европском порталу образовних могућности (ec.europa.eu/ploteus) и промовише високошколски систем Републике Србије учешћем на међународним сајмовима високог образовања.

Заједнички европски портал образовних могућности и квалификација

Euroguidance центар уређује базу образовних могућности за стране студенте који желе да студирају или бораве на размени у Србији – StudyInSerbia.rs

е-Билтен

 • КонференцијаAктивности

  Четврта Euroguidance конференција ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” одржаће се 6. децембра 2016. године. Као и претходне, представљаће прилику за размену информација између свих актера у систему каријерног вођења и саветовања, приказаће постигнуте резултате рада у претходном периоду, али и представити планове за даљи развој и сарадњу.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6