Током 2015. године Euroguidance центар у Републици Србији је реализовао следеће активности:

СЕМИНАРИ ЗА НАСТАВНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

У склопу промоције приручника за наставнике средњих школа који је издат 2014. године, ЕГ центар је организовао семинаре “Каријерно вођење у средњој школи” 31. марта 2015. године у  Београду, 13. маја у Пожаревцу и 22. децембра у Београду. Семинар су водили аутори приручника, који су и сами наставници у средњим школама, а поред представљања активности из приручника семинари су укључивали низ интерактивних активности, радионичарски део, симулације и практичне вежбе осмишљавања активности КВиС за ученике средњих школа. Учесници су такође имали прилику да се упознају са ресурсима за КВиС који постоје на европском нивоу, као и да размене своја искуства са колегама из других школа.

ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊA АКТИВНОСТИ КВИС У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
У наведеном периоду ЕГ центар је почео са прикупљањем података од наставника средњих школа о спровођењу активности КВиС и потребама за даљим усавршавањем у овој, имајући у виду да је током школске 2014/15. године семинарима обухваћено 148 наставника из 99 школа, што представља обухват од 18% у односу на укупан број школа у Р. Србији које су имале бар по једног представника на ЕГ семинарима.
Након првог пресека прикупљених података укупно је на упитник одговорило 60 наставника из 53 школe. Анализа резултата показује да су наставници након учествовања на семинарима ЕГ центра или након коришћења Приручника реализовали активности КВиС (укупно 68% испитаних, од чега је 42% реализовало више активности, а 26% по једну активност у свом раду), да су поред реализације активности које су видели на семинару / прочитали у Приручнику почели са осмишљавањем сопствених активности, а да као основне потешкоће (48%) наводе немогућност да активности КВиС уклопе са осталим активностима или темама које се обрађују на часовима. Већина испитаних оцењује активности КВиС као корисне за ученике и реализацију активности на часу оцњује као успешну.

ПРОМОЦИЈА СИСТЕМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Р. СРБИЈЕ НА НАЈВЕЋЕМ ЕВРОПСКОМ САЈМУ ПОСВЕЋЕНОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЕАИЕ У ГЛАЗГОВУ
Тим ЕГ центра је по други пут организовао промоцију високог образовања Р. Србије на најзначајнијем европском сајму интернационализације високог образовања, организованом у оквиру конференције EAIE (European Association for International Education). На штанду Study in Serbia представљен је образовни систем Републике Србије, високошколске институције и могућности које пружају студентима из иностранства, као и прилике за научну и образовну сарадњу са институцијама из других држава.
EAIE конференција, посвећена интернационализацији високог образовања, одржана је у Глазгову, од 15. до 18. септембра 2015. године уз присуство више од 5000 учесника из преко 90 земаља света. Високошколски систем Републике Србије, заједно су промовисали представници Фондације Темпус и Универзитета у Новом Саду, који је представљао Темпус пројекат SIPUS.
Током 3 дана сајма, учесници из Србије остварили су велики број контаката са представницима високошколских институција из других држава који су заинтересовани за сарадњу са институцијама из наше земље. Информација о потенцијалним партнерима је након сајма дистрибуирана канцеларијама за међународну сарадњу па се очекује да ће овај наступ, поред свеукупне промоције нашег система образовања, резултирати и конкретним предлозима пројеката и успостављањем сарадње институција из Србије са партнерима из иностранства.

ОНЛАЈН КУРС ЗА НАСТАВНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
Као наставак активности на унапређењу вештина и знања наставика средњих школа у области каријерног вођења које су започете 2014. године објављивањем приручника „Каријерно вођење и саветовање“ и покретањем семинара који су одржавани у више градова, ЕГ центар је развио онлајн курс како би што већем броју наставника са територије Републике Србије било омогућено унапређење знања и вештина из области каријерног вођења и како би се повећао обухват и равномерна географска распрострањеност. Снимљен је обиман видео материјал (око 60 видео записа у укупном трајању око 5 часова) и постављен на платформи за онлајн курсеве Удеми (Udemy.com) која је пружила и техничку подршку припреми овог курса. Поред активности каријерног вођења које су представљене у приручнику, а чији су аутори и сами наставници и стручни сарадници у школама, материјал је додатно обогаћен додатним темама, теоријским поставкама и ресурсима које наставници могу користити у раду.

ПИЛОТ ТЕСТИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВЕБИНАРА ЗА СТУДЕНТЕ
У наведеном периоду, тим ЕГ центра је успоставио сарадњу са Центром за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду и спровео тестирање спровођења вебинара за студенте. Тестирање је показало да се вебинари могу успешно користити како би се постигао већи обухват студентске популације која користи услуге каријерног вођења.

ПРЕВОДИ И ИЗДАВАЊЕ
У наведеном периоду, ЕГ центар је превео и објавио материјале Европске мреже политика целоживотног вођења (ЕЛГПН) које служе као смерница за развој система каријерног вођења на европском нивоу. Такође, објављен је и билтен ЕГ центра, брошура о стипендијама за студенте и наставно особље, као и промотивни материјали.

ПОРТАЛ ЗА СТРАНЕ СТУДЕНТЕ STUDY IN SERBIA И ЕВРОПСКИ ПОРТАЛ ОБРАЗОВНИХ МОГУЋНОСТИ
Euroguidance центар је завршио повезивање података о програмима високошколских установа у Србији који се налазе у бази Study in Serbia www.studyinserbia.rs са заједничким европским порталом образовних могућности ПЛОТЕУС. Taкође, дефинисане су процедуре за унапређење базе, додавање програма на осталим нивоима и објављивање базе и преводи базе на француски и руски језик.

 „МОБИЛНОСТ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ – ВОДИЧ ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ“
Еuroguidance центар је учестовао у изради публикације „Мобилност у високом образовању“, у сарадњи са Тимом за стручњака за реформу високог образовања, представницима универзитета и осталим запосленима у Фондацији Темпус. Основни допринос ЕГ центра је у делу „Подршка студентима: Како се припремити за студенте који долазе и како припремити студенте који одлазе на мобилност“ који су у потпуности написали чланови тима ЕГ центра. На овај начин су високошколским институцијама дата конкретна упутства (и примери активности) како да информишу студенте о програмима мобилности и припреме их за учествовање на овим програмима; које врсте подршке су потребне страним студентима који долазе на наше институције и како да организују службе које ће им ту подршку пружити; као и које врсте подршке су потребне студентима након учешћа на програмима мобилности и како да употребе искуства ових студената у процесу интернационализације својих институција.

ПОДРШКА РАДУ ДЕЛЕГАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЕВРОПСКОЈ МРЕЖИ ПОЛИТИКА ЦЕЛОЖИВОТНОГ ВОЂЕЊА И ПОДРШКА УЧЕСТВОВАЊУ ДЕЛЕГАЦИЈЕ Р. СРБИЈЕ НА САСТАНЦИМА ЕЛГПН МРЕЖЕ
У овом периоду ЕГ центар је организовао два састанка делегације у ЕЛГПН мрежи и то:
•    25. фебруара: припремни састанак за учешће на 17. пленарном састанку ЕЛГПН мреже у Риги, предлог смерница за развој система КВиС;
•    18. марта: састанак делегације након 17. пленарног састанка, дискусија о даљем развоју система КВиС.
•    23. септембра: припремни састанак за учешће на 18. пленарном састанку ЕЛГПН мреже у Луксембургу.
Такође, пошто ЕГ центар има улогу административне контакт тачке за ову мрежу, пружена је сва потребна административна и логистичка подршка члановима делагације за учешће на пленарном заседањима мреже у Риги (3-5. марта), Луксембургу (28-29. септембар)  и Јиваскили (24-25. новембар) и Финској националној конференцији о каријерном вођењу (26. новембар).

САСТАНЦИ EUROGUIDANCE МРЕЖЕ У БРИСЕЛУ
Представник центра је учествовао на заједничком састанку националних центара Euroguidance мреже, Europass мреже и EQF националних контакт тачака који је одржан 20. марта у Бриселу. На састанку је, поред договора о даљој сарадњи и заједничким активностима са представницима Euroguidance центара из других европских земаља, учествовано и у дефинисању даљег развоја Euroguidance мреже, синергијском деловању са сродним европским мрежама, као и начинима даљег развоја у оквиру европског програма Еразмус+.
У склопу састанка представници центра су учествовали и на састанку Радне групе за мобилност Euroguidance мреже 19. марта на ком су дефинисане наредне активности ове радне групе у 2015. Задатак нашег центра ће у наредном периоду бити да дефинише нову комуникацијску стратегију ове радне групе.
Такође, у оквиру састанка, представник ЕГ центра је учествовао на састанку посвећеном унапређењу заједничког европског портала о образовним могућностима ПЛОТЕУС, који је одржан 19. марта у Бриселу.
Такође, представник ЕГ центра је учествовао на састанку ЕГ мреже у Хелсинкију 27. новембра о наредним корацима у развоју ЕГ мреже.

ЗБОРНИК РАДОВА ”COUNSELLING METHODS FOR FIGHTING YOUTH UNEMPLOYMENT”
У овом периоду је издат зборник радова са прекограничног семинара у Загребу, у чијој изради је учествовао и ЕГ центар из Србије. У зборнику је дат преглед ситуације у вези са КВиС у Аустрији, Хрватској, Чешкој Републици, Немачкој, Мађарској, Пољској, Румунији, Србији, Словачкој, Словенији и Швајцарској.

ПРОМОЦИЈА КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
У склопу активности промоције каријерног вођења и саветовања у средњим школама, тим ЕГ центра је учествовао на школском фестивалу Машинско-електротехничке школе ,,Гошаˮ у Смедеревској Паланци, одржаном 20. марта 2015. године. Наставници и ученици ове школе, али и других школа из Смедеревске Паланке и Велике Плане, имали су прилику да у два блока презентација чују о активностима националног Euroguidance центра и националног eTwinning тима за подршку. Заинтересовани ученици треће и четврте године могли су да сазнају нешто више о каријерном вођењу и саветовању кроз презентацију под називом ,,Каријерно вођење – како одабрати занимање и управљати својом каријером?ˮ. Наставницима је представљена публикација ,,Каријерно вођење и саветовањеˮ - приручник намењен наставницима средњих школа као подршка при реализацији активности КВиС.   

ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕЧАНОГ ОКУПЉАЊА НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СТИПЕНДИСТА ЕРАЗМУС МУНДУС ПРОГРАМА

Као и претходних година за све нове стипендисте Еразмус Мундус програма Фондација Темпус је организовала догађај који је за циљ имао умрежавање и размену искустава нове генерације ЕМ стипендистима са алумнистима који су претходних година учествовали на овом програму. Догађај је одржан у уторак, 7. јула 2015. године у Ректорату Универзитета у Београду. У формалном делу окупљања, одржаном у свечаној сали Ректората, стипендистима и алумнистима обратили су се представници МПНТР, Делегације ЕУ, Универзитета, Фондације Темпус и алумниста, а у наставку је организована размена искустава са учесницима програма из претходних школских година.

КАРИЈЕРНИ ДОГАЂАЈ ЗА АЛУМНИСТЕ ЕРАЗМУС МУНДУС ПРОГРАМА
Запослени у ЕГ центру у оквиру Фондације Темпус су учествовали у организацији каријерног догађаја за алумнисте програма Еразмус Мундус 10. марта 2015. године. Догађај је организован у сарадњи са Центром за каријерно вођење и саветовање младих талената Фонда за младе таленте Републике Србије и Алумни асоцијацијом Еразмус Мундус студената. На догађају је око 60 алумниста Еразмус Мундус програма и стипендиста Фонда за младе таленте имало прилику да се повеже са лидерима успешних компанија, да кроз рад у малим групама из прве руке сазна која су знања и вештине потребне за успех у савременом пословном окружењу, да се представи потенцијалним послодавцима и чује више о појединачним искуствима успешних људи и успешним пословним подухватима у Србији.

INSIGHT – БИЛТЕН ЕГ МРЕЖЕ
У овом периоду ЕГ центар је припремио чланак за нови број билтена ЕГ мреже. Тема чланка је национална Euroguidance конференција, коју је ЕГ центар организовао у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством омладине и спорта 17. децембра 2014. године, као и даљи развој система КВиС у нашој држави.

УЧЕСТВОВАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА, СЕМИНАРИМА, СТРУЧНИМ СКУПОВИМА
Током овог периода представници ЕГ центра су учествовали на свим важнијим конференцијама и стручним скуповима из области каријерног вођења и саветовања у Србији, укључујући: конференцију „Запошљавање младих и каријерно вођење и саветовање“ (23. јануар), стручни скуп „Нацрти стандарда програма професионалне оријентације у основној школи и канцларијама за младе“ (3. фебруар), панел дискусију „Улога ИКТ технологија у каријерном вођењу и саветовању у високом образовању (31. март), Националном дијалогу за запошљавање младих 22. и 23. септембра, експертском састанку са г. Робертом Султаном који је одржан 21. септембра, састанак о запошљавању младих у вези са пројектом ГИЗ-а 25. августа, еТwinning конференцији 2. децембра, Еurydice конференцији 22. децембра, конференцији „КВиС на бис“ 30. новембра, као и редовним састанцима са кључним партнерима у систему КВиС и другим стручним догађајима.

СТУДИЈСКА ПОСЕТА
Представник ЕГ центра је учествовао на студијској посети „Каријерно вођење у Француској, структуре и алати“ ("Guidance in France, structures and tools") у Паризу од 8. до 12. јуна у циљу упознавања са функционисањем врло развијеног система каријерног вођења и саветовања у Француској, укључујући стратешки оквир као и теме попут вођења у образовању, на универзитетима, превенцији осипања, образовању одраслих и сл.

ПРЕКОГРАНИЧНИ СЕМИНАР ЕUROGUIDANCE МРЕЖЕ
Представник ЕГ центра је учествовао на прекограничном семинару Еuroguidancе мреже у Аустрији и Чешкој Републици (8-10. јуна), у чијој је организацији наш центар учествовао са још 9 националних ЕГ центара из Аустрије, Чешке, Словачке, Хрватске, Немачке, Словеније, Мађарске, Румуније и Пољске.

ПРОМОЦИЈА КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
У склопу активности промоције каријерног вођења и саветовања у средњим школама, тим ЕГ центра је учествовао на првом Сајму школских тимова за каријерно вођење и саветовање у организацији Београдске отворене школе, а у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством омладине и спорта и Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) канцеларијом у Србији. На сајму је присутним наставницима представљен Приручник „Каријерно вођење и мобилност“ који је ЕГ центар издао прошле године, нови циклус семинара за наставнике и најављена реализација онлајн курса у наредној школској години, док је представник ЕГ центра учествовао и у раду комисије за избор најбољег тима за каријерно вођење.

САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА МОБИЛНОСТ ЕUROGUIDANCE МРЕЖЕ
Представник ЕГ центра је учествовао на састанку радне групе за мобилност ЕГ мреже у Љубљани (3-4. јун). У сарадњи са колегама из Хрватске је дефинисана основа комуникацијске стратегије ове радне групе коју чини 9 националних ЕГ центара.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Такође, током овог периода Euroguidance центар је активно прикупљао примере добре праксе, публикације и друге информације из области каријерног вођења и саветовања на европском нивоу, одржавао редовну комуникацију са партнерима из земље из иностранства, одговарао на упите и пружао информације о каријерном вођењу и моблиности  корисницима из земље и иностранства.

е-Билтен

 • КонференцијаAктивности

  Четврта Euroguidance конференција ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” одржаће се 6. децембра 2016. године. Као и претходне, представљаће прилику за размену информација између свих актера у систему каријерног вођења и саветовања, приказаће постигнуте резултате рада у претходном периоду, али и представити планове за даљи развој и сарадњу.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6