Током 2014. године Euroguidance центар у Републици Србији је реализовао следеће активности:

ОРГАНИЗАЦИЈА КОНФЕРЕНЦИЈЕ О КАРИЈЕРНОМ ВОЂЕЊУ

Друга Euroguidance конференција о каријерном вођењу и саветовању одржана је 17. децембра у Хотелу Метропол у Београду и окупила је око 150 каријерних практичара, наставника и стручних сарадника из основних и средњих школа из целе Србије, представника универзитетских каријерних центара, саветника Националне службе за запошљавање, као и представникa других организација и институција које се баве каријерним вођењем и саветовањем. У складу са пријемом Србије у пуноправно чланство у ЕЛГПН мрежи, најзначајније место на овогодишњој конференцији је заузело обраћање координатора Европске мреже политика целоживотног вођења – ЕЛГПН, г. Раима Вуоринена. На конференцији су представљени резултати из области каријерног вођења који су у претходном периоду остварени у различитим секторима (образовање, запошљавање, млади) са нагласком на развоју система КВиС на средњошколском нивоу (овој теми је посвећен посебан део на конференцији). Такође, на крају конференције је организована дискусија о даљем развоју система каријерног вођења и саветовања у Републици Србији.

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

У 2014. години, Euroguidance центар је, у сарадњи са Београдском отвореном школом, издао приручник за наставнике средњих школа „Каријерно вођење и саветовање – приручник за наставнике средњих школа“. Циљ оваквог приручника је да обједини и представи примере добре праксе који би наставницима били водиља у осмишљавању сопствених активности које би се прилагођавале конкретној ситуацији, потребама ученика и окружењу. Путем јавног конкурса је током јуна и јула 2014. године одабрано пет наставника који успешно реализују програме КВиС у својим школама а чији је задатак да представе конкретне активности као и да поделе примере добре праксе са својим колегама.

Овај приступ „од наставника за наставнике“ нагласак ставља на конкретне активности, пружа практичне савете за припрему наставника и, пре свега, истиче оне активности које су се показале успешним у досадашњој пракси. У приручнику је на 192 стране представљено 38 активности које су подељене у седам поглавља: каријера, самопроцена, информисање, планирање и доношење одлука, представљање послодавцима, активности школског тима за каријерно вођење, индивидуални рад. Штампана верзија приручника се бесплатно дистрибуира наставницима, а такође постоји и бесплатна електронска верзија на сајту ЕГ центра.

ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА АКТИВНОСТИ КВиС ЗА НАСТАВНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Како би активности из Приручника додатно приближили наставницима, на сајту ЕГ центра (www.euroguidance.rs) je направљена електронска база појединачних активности које су представљене у приручнику у формату погодном за преузимање и штампање.

СЕМИНАРИ ЗА НАСТАВНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

У склопу промоције приручника за наставнике средњих школа, ЕГ центар је током новембра и децембра 2014. организовао четири семинара “Каријерно вођење у средњој школи”. Први семинар је одржан 25. новембра у Нишу, у сарадњи са Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању, други 4. децембра у Београду, а потом и 9. децембра у Новом Саду, у Гимназији “Јован Јовановић - Змај”. Због великог интересовања наставника и стручних сарадника организован је и додатни семинар у Београду 15. децембра. Семинаре су водили аутори приручника, који су и сами наставници у средњим школама, а поред представљања активности из приручника семинари су укључивали низ интерактивних активности, радионичарски део, симулације и практичне вежбе осмишљавања активности КВиС за ученике средњих школа. Учесници су такође имали прилику да се упознају са ресурсима за КВиС који постоје на европском нивоу, као и да размене своја искуства са колегама из других школа.

ПРЕВОД „ЕВРОПСКОГ ПАКЕТА РЕСУРСА“ ЕЛГПН МРЕЖЕ

Прва публикација Европске мреже политике целоживотног вођења (ЕЛГПН) која је преведена на српски језик у склопу активности ЕГ центра је Европски пакет ресурса за развој политике целоживотног вођења. Публикација је доступна бесплатно у штампаној и електронској форми на сајтовима ЕГ центра и ЕЛГПН мреже. У пакету ресурса се дефинишу општи циљеви и начела целоживотног вођења, описују се кључне карактеристике система целоживотног вођења, а затим се за сваку од наведених кључних тема пружа тренсферзални преглед политика и истражују везе између политика у шест главних области: основно образовање, стручно образовање и обуке, високо образовање, образовање одраслих, запошљавање и социјална инклузија. Такође, наведени су описи већег броја студија случајева који илуструју различита искуства у развоју система целоживотног вођења у различитим европским државама. Стога је ова публикација врло значајна за доносиоце одлука и кључне актере система КВиС у процесу стратешког планирања даљег развоја система КВиС у Републици Србији.

ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ МРЕЖИ ПОЛИТИКА ЦЕЛОЖИВОТНОГ ВОЂЕЊА И ПОДРШКА УЧЕСТВОВАЊУ ДЕЛЕГАЦИЈЕ Р. СРБИЈЕ НА САСТАНЦИМА ЕЛГПН МРЕЖЕ У 2014. ГОДИНИ У СВОЈСТВУ ПОСМАТРАЧА

Током 2014. године ЕГ центар је наставио са пружањем подршке представницима надлежних министарстава и НСЗ за учешће на састанцима ЕЛГПН мреже у својству посматрача и то:

 • 15. пленарном заседању и 5. састанку за преглед политика 11-12. јуна у Загребу,
 • 16. пленарном заседању и 6. састанку за преглед политика 21-22. октобра у Риму, као и
 • 5. европској конференцији о политикама целоживотног вођења 20. октобра у Риму.

Поред тога, Еuroguidance центар је пружио подршку у процесу прикључивања Републике Србије ЕЛГПН мрежи у својству пуноправног члана, иницирао је организацију састанка надлежних министарстава и НСЗ у Палати Србија 27. августа 2014. године, на ком је постигнут договор о предузимању даљих корака за укључивање Републике Србије у ЕЛГПН. У даљем процесу ЕГ центар је имао задужење административне контакт тачке која је координирала процесом подношења пријаве са координаторима ЕЛГПН мреже – Универзитетом Јиваскула из Финске.

БИЛТЕН „КАРИЈЕРА И МОБИЛНОСТ“

У децембру је објављен други број билтена „Каријера и мобилност“ на 20 страна у тиражу од 1000 примерака. Наведени билтен је дистрибуиран школама, каријерним центрима, каријерним саветницима у НСЗ и представницима других организација и институција које се баве каријерним вођењем и саветовањем. Поред информација о раду центра, билтен доноси вести о новинама у области каријерног вођења и саветовања, као и информације о могућностима за образовну мобилност.

ПУБЛИКАЦИЈА „КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“

Ажурирана је публикација “Career guidance in the Republic of Serbia” на енглеском језику која је иницијално објављена 2013. године. Ова публикација даје кратак преглед система каријерног вођења и саветовања у нашој земљи, идентификује кључне законске прописе који уређују ову област и представља начин пружања услуга каријерног вођења и саветовања у областима образовања и запошљавања.

ПРЕКОГРАНИЧНИ СЕМИНАР ЕUROGUIDANCE МРЕЖЕ

Euroguidance центар је учествовао на прекограничном семинару Euroguidance мреже, који је организован 9-10. јуна у Загребу. Прекогранични семинари ЕГ мреже окупљају саветнике за вођење каријере, доносиоце политика, експерте и друге практичаре из различитих европских држава у циљу размене знања и примера иновативних пракси у области КВиС. Ови семинари се одржавају од 2005. године, а овогодишњи је имао тему "Методе саветовања за борбу против незапослености младих" и окупио је око 70 учесника из 11 европских држава. Током два дана је одржано око двадесет радионица на којима су представљене иновативне методе рада са младима. Ово је први пут да су представници из Србије учествовали у раду прекограничних семинара ЕГ мреже.

САСТАНАК EUROGUIDANCE МРЕЖЕ У АТИНИ

Представник центра је учествовао на састанку националних центара Euroguidance мреже који је одржан 7-8. априла у Атини. На састанку је, поред успостављања сарадње са Euroguidance центрима из других европских земаља, учествовано и у дефинисању даљег развоја Euroguidance мреже, синергијском деловању са сродним европским мрежама, као и начинима даљег развоја у оквиру европског програма Еразмус+. У склопу састанка представници центра су учествовали и на састанку Радне групе за мобилност Euroguidance мреже.

ПРОМОЦИЈА СИСТЕМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА САЈМУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У ПРАГУ

Тим ЕГ центра је од 16. до 19. септембра учествовао (са представницима универзитета) на сајму високог образовања у Прагу који је организован у оквиру конференције ЕАИЕ (European Association for International Education). На заједничком штанду Study in Serbia представљен је образовни систем Републике Србије, високошколске институције и могућности које пружају студентима из иностранства, као и прилике за научну и образовну сарадњу са институцијама из других држава. Високошколски систем Републике Србије заједнички су промовисали представници Фондације Темпус, Универзитета у Новом Саду и Универзитета у Нишу (који су представљали Темпус пројекте СИПУС и ФУСЕ), заједно са представницима Универзитета у Београду. Током 3 дана сајма, учесници из Србије остварили су велики број контаката – поред великог броја посетилаца штанда који су узели промотивни материјал, више од сто представника високошколских институција и организација које се баве мобилношћу студената из више од 30 земаља света у директном контакту са представницима Фондације Темпус и представницима универзитета информисало се о могућностима сарадње са институцијама из Србије.

Том приликом, посетиоцима штанда пружене су информације о образовном систему Србије, представљена је база образовних могућности као и брошура „Study in Serbia”, за коју су показали значајан интерес, као и задовољство због чињенице да постоји могућност претраживања информација о високошколским институцијама из Србије и студијским програмима које нуде. Такође, одржани су индивидуални састанци са представницима високошколских институција у зависности од изражене заинтересованости за сарадњу са конкретном институцијом.

ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА ЗА СТРАНЕ СТУДЕНТЕ

Током 2014. године Euroguidance центар је ажурирао податке о програмима високошколских установа у Србији који су доступни страним студентима на размени (на страном језику или који имају додатне могућности за стране студенте попут консултација на страном језику и сл.) и унео их у базу Study in Serbia www.studyinserbia.rs. Taкође, унапређене су техничке могућности базе, и припрема за објављивање базе образовних могућности на српском језику (што ће бити завршено током 2015. године).

САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА МОБИЛНОСТ EUROGUIDANCE MРЕЖЕ

Национални ЕГ центар је од 13. до 15. октобра организовао састанак радне групе за мобилност Euroguidance мреже, у просторијама Фондације Темпус у Београду. Састанку радне групе за мобилност су присуствовали представници националних Euroguidance центара из Белгије, Француске, Хрватске, Грчке, Словеније, Луксембурга и Летоније. Током дводневеног састанка су представљене најновије вести из области мобилности и саветовања пре, током и након периода мобилности, представљени нови програми обуке саветника путем интернета и дефинисани следећи кораци радне групе у унапређењу публикација и алата мреже.

СЕМИНАР ЗА САВЕТНИКЕ ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

У оквиру састанка Радне групе за мобилност ЕГ мреже организован је и семинар “Вођење и саветовање о мобилности: развој вештина практичара” (“Mobility Guidance and Counselling: Developing Skills for the Guidance Practitioners””) 14. октобра у хотелу Парк у Београду. Семинару је присуствовало је око четрдесет представника универзитета, факултета и високих школа, пре свега из одсека за међународну сарадњу, каријерних центара и осталих јединица укључених у процес организације програма мобилности студената и наставника.

САЈТ EUROGUIDANCE ЦЕНТРА

Сајт Euroguidance центра, на адреси http://euroguidance.rs је током 2014. године додатно унапређен и обогаћен је додатним садржајем.

УЧЕШЋЕ У РАДУ РАДНИХ ГРУПА И СПРОВОЂЕЊА СТУДИЈА О КВиС

Представници ЕГ центра су учествовали у раду Радне групе за спровођење Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији кроз учешће на састанцима радне групе који су одржавани током 2014. године, као и у раду Радне групе за израду Стратегије за младе. Такође, представници ЕГ центра су учествовали и у спровођењу студије о оснивању Националног ресурсног центра за каријерно вођење и саветовање кроз учешће на радним састанцима са експертима који су реализовали активности на изради наведене студије.

УЧЕСТВОВАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА, СЕМИНАРИМА, СТРУЧНИМ СКУПОВИМА

Током 2014. године представници ЕГ центра су учествовали на свим важнијим конференцијама и стручним скуповима из области каријерног вођења и саветовања у Србији.

ПРЕВОД ПРИРУЧНИКА ЗА МОБИЛНОСТ И ПУБЛИКАЦИЈЕ “THE EVIDENCE BASE OF LIFELONG GUIDANCE”

Toком 2014. године ЕГ центар је превео публикацију Радне групе за мобилност Еuroguidance мреже „Mobility Advice Interview” и проширеног прегледа публикације ЕЛГПН мреже “The Evidence Base on Lifelong Guidance: a Guide to Key Findings for Effective Policy and Practice“ које су доступне у електронском облику.

Такође, током 2014. године ЕГ центар је почео да дистрибуира штампане публикације ЕЛГПН мреже (на енглеском језику) кључним актерима у систему КВиС у Србији и на конференцијама и догађајима које центар организује.

КАРИЈЕРНИ ДОГАЂАЈ ЗА АЛУМНИСТЕ ЕРАЗМУС МУНДУС ПРОГРАМА / ИСПРАЋАЈ НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СТИПЕНДИСТА ЕРАЗМУС МУНДУС ПРОГРАМА

Запослени у ЕГ центру у оквиру Фондације Темпус су учествовали у организацији каријерног догађаја за алумнисте програма Еразмус Мундус 29. јануара 2014. године. На догађају су алумнисти имали прилике да се представе менаџерима људских ресурса неких од водећих компанија попут ЈП Електрмрежа Србије, НИС Газпром Нефт и Manpower Group. Такође, запослени у ЕГ центру у учествовали у организацији испраћаја нове генерације стипендиста Еразмус Мундус програма 27. јуна 2014. године у Народној библиотеци Србије.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Такође, током године Euroguidance центар је активно прикупљао примере добре праксе, публикације и друге информације из области каријерног вођења и саветовања на европском нивоу, одржавао редовну комуникацију са партнерима из земље из иностранства, одговарао на упите и пружао информације о каријерном вођењу и моблиности  корисницима из земље и иностранства.

е-Билтен

 • КонференцијаAктивности

  Четврта Euroguidance конференција ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” одржаће се 6. децембра 2016. године. Као и претходне, представљаће прилику за размену информација између свих актера у систему каријерног вођења и саветовања, приказаће постигнуте резултате рада у претходном периоду, али и представити планове за даљи развој и сарадњу.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6