Током 2013. године новоосновани Euroguidance центар у Републици Србији је реализовао следеће активности:

ОРГАНИЗАЦИЈА КОНФЕРЕНЦИЈЕ О КАРИЈЕРНОМ ВОЂЕЊУ

Прва Euroguidance конференција о каријерном вођењу и саветовању, коју је ЕГ центар организовао у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством омладине и спорта, одржана је 5. децембра у Палати Србија у Београду.

Конференција је окупила преко 150 каријерних практичара, наставника и стручних сарадника из основних и средњих школа из целе Србије, представника универзитетских каријерних центара, саветника Националне службе за запошљавање, као и представнике других организација и институција које се баве каријерним вођењем и саветовањем. Учесници су се упознали са примерима добре праксе из других европских држава (Немачке, Хрватске, Данске и Бугарске).

У другом делу конференције организована је панел сесија о развоју система каријерног вођења и саветовања на средњошколском нивоу у Републици Србији, у складу са недавним изменама сета образовних закона. Теме дискусије у оквиру овог панела су биле како увести каријерно вођење и саветовање у систем средњошколског образовања на системски и одржив начин, како унапредити знања и вештине наставника у овој интердисциплинарној области и на који начин се тиме може допринети смањивању броја ученика који напуштају школовање. У другој панел сесији учесници су дискутовали о могућностима унапређења сарадње актера који реализују активности каријерног вођења и саветовања како на локалном тако и националном нивоу.

СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Семинар за наставнике / стручне сараднике из средњих школа је организован 6. децембра 2013. године у Београду и на њему је учествовало 40 наставника из свих крајева наше земље. На семинару су наставници имали прилику да се упознају са данским моделом пружања услуга каријерног вођења и саветовања ученицима (предавач: Пиа Хегнер, Центар за каријерно вођење младих UUV Koge Bugt, Данска), као и да кроз интерактиван рад испробају неке од техника које се користе у Данској за пружање каријерног вођења ученицима. У другом делу семинара су представљени примери добре праксе из Србије, као и ресурси у вези са каријерним вођењем који постоје на европском нивоу.

ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА ЗА СТРАНЕ СТУДЕНТЕ

Током 2013. Euroguidance центар је прикупио податке о програмима високошколских установа у Србији који су доступни страним студентима на размени (на страном језику или који имају додатне могућности за стране студенте попут консултација на страном језику и сл.). Развијена је електронска база која поред прегледа доступних институција и програма садржи и практичне информације за студенте из иностранства. База је доступна на адреси www.studyinserbia.rs и биће повезана са европским порталом образовних могућности ПЛОТЕУС (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) чиме ће дати садржај бити доступан свим студентима који су заинтересовани за студије у европским државама преко датог портала.

ПУБЛИКАЦИЈА ЗА СТРАНЕ СТУДЕНТЕ

Поред електронске базе, Euroguidance центар је припремио штампану брошуру “Study in Serbia” са практичним информацијама за стране студенте.

БИЛТЕН „КАРИЈЕРА И МОБИЛНОСТ“

У децембру је објављен први број билтена „Каријера и мобилност“ на 24 стране у тиражу од 1000 примерака. Дати билтен је дистрибуиран школама, каријерним центрима, каријерним саветницима у НСЗ и представницима других организација и институција које се баве каријерним вођењем и саветовањем. Поред информација о раду центра, билтен доноси вести о новинама у области каријерног вођења и саветовања, нарочито у светлу недавних промена сета образовних закона, примере добре праксе из Србије и других европских држава, као и информације о могућностима за образовну мобилност.

ПУБЛИКАЦИЈА „КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“

Објављена је публикација “Career guidance in the Republic of Serbia” на енглеском језику која даје кратак преглед система каријерног вођења и саветовања у нашој земљи, идентификује кључне законске прописе који уређују ову област и представља начин пружања услуга каријерног вођења и саветовања у областима образовања и запошљавања. Електронска верзија публикације ће бити доступна као део прегледа система каријерног вођења у европским државама, а поред тога објављена је и штампана верзија публикације и представљена на конференцији 5. децембра.

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ШКОЛА – ПРЕДСТАВЉАЊЕ EUROGUIDANCE ЦЕНТРА

У жељи да своје активности што боље прилагоди потребама наставника / стручних сарадника Euroguidance центар је 4. новембра организовао састанак са представницима школа из различитих градова. На састанку су представљени циљеви и активности Euroguidance центра и добијене повратне информације о потребама наставника/стручних сарадника на основу којих је дефинисана тема семинара који је организован у децембру. На састанку су поред представника школа учествовали, и присутнима се обратили, представници МПНТР, као и предаставници МОС и организација које тренутно спроводе пројекте у вези каријерног вођења у основним и средњим школама. На састанку је идентификовано да је у овом тренутку најпотребније посветити пажњу развоју система каријерног вођења и саветовања у средњошколском образовању, у складу са недавним изменама сета образовних закона.

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УНИВЕРЗИТЕТСКИХ КАРИЈЕРНИХ ЦЕНТАРА – ПРЕДСТАВЉАЊЕ EUROGUIDANCE ЦЕНТРА

У жељи да своје активности што боље прилагоди потребама универзитетских каријерних центара Euroguidance центар је 6. септембра организовао састанак са представницима каријерних центара. На састанку су представљени циљеви и активности Euroguidance центра и добијене повратне информације о потребама на основу којих су дефинисане будуће активности Euroguidance центра.

ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТРЕБА ПРИМАРНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ

Поред организације састанака са наставницима/стручним сарадницима из школа и представницима каријерних центара, центар је организовао истраживање потреба примарне циљне групе и кроз електронски упитник за каријерне саветнике (из НСЗ) и представнике канцеларија за младе, на основу којих Центар планира даље активности.

СТУДИЈСКА ПОСЕТА

Од 2. до 4. септембра Euroguidance центар је учествовао на студијској посети Данској са темом каријерно вођење и саветовање у образовању. Поред упознавања са данским моделом каријерног вођења и саветовања, начином организације каријених центара и методама и алатима за пружање каријерног вођења и саветовања путем Интернета, ова посета је искоришћена и за успостављање сарадње са Euroguidance центром у Копенхагену, као и успостављање контаката са учесницима конференције која је организована у децембру.

ПОРТАЛ ОБРАЗОВНИХ МОГУЋНОСТИ У ЕВРОПИ – ПЛОТЕУС

Током 2013. године, Euroguidance центар је активно радио на додавању Републике Србије у базу заједничког европског портала образовних могућности – Плотеус (http://ploteus.eu) и у том циљу представник центра је учествовао на састанку Плотеус координатора, који је одржан у Бриселу 16. септембра. Србија је током децембра додата на Плотеус портал и у након чега је уследило повезивање са базом образовних могућности StudyInSerbia, чиме су информације из ове базе постале доступне и путем заједничког европског портала.

ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК ЕВРОПСКИХ МРЕЖА – EUROGUIDANCE, EUROPASS, EQF

Представници центра су учествовали на заједничком састанку европских мрежа Euroguidance, Europass и EQF, који је одржан 6. новембра у Бриселу. На састанку је, поред успостављања сарадње са Euroguidance центрима из других европских земаља, учествовано и у дефинисању даљег развоја Euroguidance мреже, синергијском деловању са сродним европским мрежама, као и начинима даљег развоја у оквиру новог европског програма Еразмус+. У склопу састанка представници центра су учествовали и на састанку Радне групе за мобилност Euroguidance мреже.

САСТАНАК ЕВРОПСКЕ МРЕЖЕ ПОЛИТИКА ЦЕЛОЖИВОТНОГ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА (ЕЛГПН)

Euroguidance центар је организовао учешће представника центра и представника ресорних министарстава за каријерно вођење на конференцији Европске мреже политика целоживотног каријерног вођења у Вилниусу, Литванији 12. и 13. децембра на којој је представљен тренутни развој политика целоживотног каријерног вођења у различитим европским државама. Учешће на овој конференцији је било прилика и да за прикупљање информација о могућностима за пуноправно учешће Републике Србије у овој европској мрежи.

САЈТ EUROGUIDANCE ЦЕНТРА

Развијен је сајт Euroguidance центра, на адреси http://euroguidance.rs као основни канал комуникације Euroguidance центра са примарним корисницима.

КОНФЕРЕНЦИЈА „РАЗВОЈ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ“

Представници центра су учествовали на конференцији „Развој каријерног вођења у циљу унапређења високог образовања у Србији“, која је одржана на Универзитету у Нишу 24. октобра са излагањем „Каријерно вођење у Европи – ресурси за каријерне практичаре из Србије“.

МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Имајући у виду значај повезивања образовања са тржиштем рада, потписан је Меморандум о сарадњи са Националном службом за запошљавање и отпочета сарадња у циљу унапређења система каријерног вођења и оснаживања везе образовања и тржишта рада.

ПРОМОЦИЈА ЦЕНТРА

Поред штампања промотивног материјала о центру и Euroguidance мрежи, представници центра су учествовали и представили циљеве и активности Euroguidance-а на 6. седници Радне групе за спровођење Стратегије каријерног вођења и саветовања (28. мај), конфренцији „Дани каријерног вођења и саветовања“ (1. март), конференцији „Млади и планирање каријере“ (14. март) и другим конференцијама, сајмовима и сличним догађајима.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Такође, током године Euroguidance центар је активно прикупљао примере добре праксе, публикације и друге информације из области каријерног вођења и саветовања на европском нивоу, одржавао редовну комуникацију са партнерима из земље из иностранства, одговарао на упите и пружао информације о каријерном вођењу и моблиности  корисницима из земље и иностранства.

е-Билтен

 • КонференцијаAктивности

  Четврта Euroguidance конференција ,,Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” одржаће се 6. децембра 2016. године. Као и претходне, представљаће прилику за размену информација између свих актера у систему каријерног вођења и саветовања, приказаће постигнуте резултате рада у претходном периоду, али и представити планове за даљи развој и сарадњу.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6